Language:

Hieronder vindt u de meest voorkomende polissen en clausules, die momenteel in gebruik zijn op de Belgische transportverzekeringsmarkt . Deze teksten werden regelmatig aangepast door gespecialiseerde verzekeraars aan de evolutie van het Belgisch en internationaal recht, van de internationale handel en van technologische en transport-juridische omstandigheden. Zij zijn de vrucht van een permanente samenwerking van de verzekeraars met de verzekerden en met de makelaars.

VERWITTIGING

De aanwending van deze voorwaarden  is strikt voorbehouden voor verzekeringsovereenkomsten onderschreven door      effectieve leden van onze beroepsvereniging.( ABAM BVT )De toepassing van deze  voorwaarden is evenwel niet verplicht en wordt op generlei wijze      aanbevolen; het gebruik van andere voorwaarden blijft vrij.Geen enkele variant op deze voorwaarden mag verwijzen naar ABAM BVT