Language:

Introductie vereniging

De Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars / Royale Association Belge  des Assureurs Maritimes vzw, afgekort  ABAM BVT, bestaat reeds geruime tijd, zelfs reeds van vóór 1919, en vertegenwoordigt quasi de totaliteit van de maritieme en transportverzekeraars die actief zijn in België.

Kennismaking met het beroep van transportverzekeraar: promotiefilmpje.

ABAM BVT heeft effectieve leden, die enkel bestaan uit transportverzekeraars ( verzekeringsmaatschappijen en algemene agenten), alsmede uit toegetreden leden, die om informatieve en/of commerciële redenen lid geworden zijn (o.a. makelaars, experts, advocaten, …). U vindt de lijst van de effectieve leden, evenals van onze statuten onder de rubriek "organisatie".

De Raad van Bestuur, bestaat uit 4 afgevaardigden gekozen uit de effectieve leden, terwijl de Algemene Vergadering (bestaande uit alle effectieve leden) het hoogste orgaan is.

Er zijn 5 technische afdelingen werkzaam:

1 - Goederen

2 - CMR / logistiek  (Vervoer over de weg en logistiek)

3 - Binnenvaart- en zeecasco

4 - Legal & Compliance

5 - Data Exchange

Het dagelijks beheer van de vereniging is in handen van een Secretaris-Generaal.

Logo ABAM BVT

Ons logo vertegenwoordigt de drie hoofdtransportmodi waarin wij actief zijn , dwz het vervoer over zee en binnenwateren , het vervoer over land en het luchtvervoer . Deze 3 transportmodaliteiten versmelten samen in één eindeloos punt zijnde een optimale serviceverlening naar alle partijen betrokken bij het transportgebeuren.

Doelstellingen

Dienstverlening aan de leden

ABAM BVT verzekert een harmonieuze samenwerking tussen haar leden en promoot de kwaliteit en de kennis van de transportverzekeringen in het algemeen. Dit houdt o.a. in

 • Het jaarlijks opstellen van marktstatistieken
 • Het ontwikkelen van model verzekeringsvoorwaarden
 • Het bevorderen van schadepreventie
 • Selectie van informatie en distributie aan leden
 • Permanente dialoog tussen de verzekeraars, makelaars en andere betrokken partijen. 
Vertegenwoordiging

Er wordt constant gewerkt aan de (inter)nationale uitstraling van onze vereniging. Zo is onze vereniging lid van IUMI (International Union of Marine Insurers) en heeft ze in bijna elk comité van de IUMI een vertegenwoordiger. ABAM BVT heeft een goede verstandhouding en samenwerking met Assuralia, zoals bijvoorbeeld inzake taksen op transportverzekeringspremies, anti-diefstalsystemen, dekking tegen terrorisme-risico's enz.

Opleidingen

ABAM BVT organiseert en geeft diverse opleidingen in verband met transportverzekeringen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties.

Lidmaatschap

Om effectief lid te worden van ABAM BVT moet men zijn kandidatuur stellen. De Raad van Bestuur zal dan uw kandidatuur onderzoeken en voorleggen aan de Algemene Vergadering.

De voornaamste voorwaarden om effectief lid te worden zijn: 

 • In België gevestigd zijn
 • Toelating hebben van het FSMA
 • Akkoord zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement
 • Jaarlijks bezorgen van individuele statistieken teneinde te globale marktstatistieken marine & transport te kunnen opstellen
 • Betalen van een jaarlijks lidgeld.  

Om toegetreden lid te worden van ABAM BVT moet men zijn kandidatuur indienen. De Raad van Bestuur zal dan uw kandidatuur onderzoeken.

De voornaamste voorwaarden om toegetreden lid te worden zijn: 

 • In België een beroep uitoefenen dat verband houdt met maritieme verzekeringen
 • Zich akkoord verklaren met de statuten
 • Betalen van een jaarlijks lidgeld (momenteel €350,00)