Language:

Grondige Opleiding Transportverzekeringen (2018-2019)

Georganiseerd door de Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars vzw.

Additionele Informatie:

Algemene Doelstelling

Deze opleiding wil de deelnemers, aan de hand van verwijzingen naar de bestaande wetgeving en rechtspraak, een duidelijk beeld geven van de structuur en de werking van de transportverzekeringsmarkt.

De cursisten krijgen inzicht in het toepassingsgebied van de cargoverzekering.  Ze verwerven kennis over specifieke verzekeringsclausules. Zij leren de waarborgtypes grondig kennen en de basisregels toepassen voor de appreciatie van een risico. Zij hebben bovendien een beter inzicht in de kenmerken en eigenschappen van de verschillende goederen.

Daarnaast krijgen ze leerstof voorgelegd inzake CMR, binnenvaart- en zeevaartcasco, verhaal en schadepreventie, bijzondere en gemene averij.

Doelgroep

Voor medewerkers van verzekeraars en makelaars werkzaam in de tak transport,

Voor risk managers, experts, dispacheurs en advocaten, die een grondige algemene opleiding in deze materie wensen te volgen.

Methodologie

De docenten zijn allen mensen uit de praktijk die gevraagd worden theoretische uiteenzettingen af te wisselen  met praktische voorbeelden. Er zijn soms ook concrete oefeningen voorzien. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht. 

Iedere docent geeft les in zijn eigen moedertaal, hetzij Nederlands, hetzij Frans of het Engels.

Examen en getuigschrift

De opleiding wordt afgerond met een schriftelijke proef, waaraan enkel de studenten kunnen deelnemen die hebben ingeschreven voor de ganse lessenreeks. Een getuigschrift van deelname wordt hen nadien verstrekt.

De examens zullen met open vragen zijn of met multiple choice vragen. Iedere cursist beantwoordt de vragen in het Nederlands of in het Frans, dit naar eigen keuze.

Over registratie en inschrijvingsgeld

Registratie kan enkel via de website www.abambvt.be. (via rubriek opleidingen.)

Het inschrijvingsgeld omvat tevens de documentatie en onthaal met broodjes en drank.

Inschrijven per module mogelijk tot uiterlijk een week voor aanvang van die module.

Het aantal plaatsen is beperkt.

De deelnemers ontvangen na registratie een factuur. Gelieve met betaling te wachten tot na ontvangst factuur.

Het inschrijvingsgeld is vrijgesteld van BTW.

Geen schikkingen worden getroffen ten aanzien van stelsels als educatief verlof, KMO-portefeuille... Hierop kan geen beroep worden gedaan.

Accreditatie FSMA en Orde van Vlaamse Balies

In het kader van de geregelde bijscholing (wet van 27.03.1995, art. 11, par 4bis) is ABAM BVT via Assuralia officieel geaccrediteerd door FSMA onder het nummer 100035.

Het volgen van een lesuur (= +/- 60 minuten) levert 1 punt op.

De opleiding komt in aanmerking voor erkende bijscholing door de Orde van Vlaamse Balies. (dossiern° 2018-00179) De gehele opleiding levert 40 standaardpunten op. Per lesblok van 3 uur worden 2 punten toegekend.     

Aanwezigheden worden geregistreerd bij aanvang en einde van elke opleidingssessie.

Annuleren

Telefonische annuleringen moeten per e-mail of per brief bevestigd worden door de ingeschrevene.

Annuleren is mogelijk voor de aanvang van de ganse opleiding voor zij die de ganse opleiding volgen. Vanaf aanvang van het programma is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Bij annulering vòòr aanvang van het programma worden er EUR 175,- vaste inschrijvings- en dossierkosten aangerekend.

Zij die inschrijven per module, kunnen annuleren tot één week voor aanvang van de module.

Bij tijdige annulering voor de module worden er EUR 20,- vaste inschrijvings- en dossierkosten aangerekend.