Language:

Grondige Opleiding Transportverzekeringen (2018-2019)

Module 8 : Verhaal – David Goris

Inschrijven

Modulebeschrijving:

Inleiding

Aansprakelijkheidsregime Zeetransport

    Internationale conventies: Hague Rules, Hague/Visby Rules, Hamburg Rules, Rotterdam Rules

    Aandachtspunten voor verhaalsactie

    Case study

Aansprakelijkheidsregime Baantransport

    Internationale conventie: CMR

    Aandachtspunten voor verhaalsactie

    Case study

Aansprakelijkheidsregime Spoortransport

    Internationale conventie: CIM

    Aandachtspunten voor verhaalsactie

    Case study

Aansprakelijkheidsregime Luchtvracht

    Internationale conventies: Warshaw en Montreal conventies

    Aandachtspunten voor verhaalsactie

    Case study

Praktische oefening

Docent:

David Goris behaalde een bachelor in de rechten, in bedrijfsbeheer en expeditie & verzekeringen. Hij was gedurende 4 jaar actief als claims handler bij Marine Claims Bureau (TT Club) en werkte 2 jaar bij Henry Voet‐Genicot, waar hij met name verhaalsacties en averij‐grosse dossiers behandelde. Daarna was hij werkzaam bij Marsh op het cargo claims departement en sedert 2013 leidt hij Barbuss Europe, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in regresvorderingen.

Inschrijven 

Tijdstip: 5/02/2019 en 12/02/2019 vanaf 17u30 tot 20u30.

Plaats: Bluepoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen (Berchem): www.bluepoint.be 

Taal: Nederlands

Deelnameprijs:

 • Voor effectieve en toegetreden leden van ABAM BVT: EUR 170,-
 • Voor niet-leden: EUR 190,-
 • vanaf 3 inschrijvingen per maatschappij of kantoor geldt een vermindering van 10%
 • Voor studenten: EUR 50,-
 • De prijs bevat tevens de documentatie, net zozeer als onthaal met broodjes en drank.
 • Inschrijven tot uiterlijk een week voor aanvang module. Het aantal plaatsen is beperkt.
 • De deelnemers ontvangen na registratie een factuur. Gelieve met betaling te wachten tot na ontvangst factuur.
 • De deelnameprijs is vrijgesteld van BTW.

Annuleren:

 • Telefonische annuleringen moeten per e-mail of per brief bevestigd worden door de ingeschrevene.
 • Zij die inschrijven per module, kunnen annuleren tot één week voor aanvang van de module.
 • Bij tijdige annulering voor de module worden er EUR 20,- vaste inschrijvings- en dossierkosten aangerekend.

 

Examen: 7/05/2019

Aantal punten: 40/460