Language:

Grondige Opleiding Transportverzekeringen (2018-2019)

Inschrijven

Module 1: Doctrine - Jan Haentjens

Vakbeschrijving:

  Wettelijke grondslagen

  Verzekeringswet van 4 april 2014

  Zeeverzekeringswet van 21 augustus 1879

  Kenmerken verzekeringsovereenkomsten

  Woordenschat en begrippen in verband met transportverzekeringen

  Praktijk van de transportverzekeringspolis

Docent:

Jan Haentjens  is master ( licentiaat ) in de rechten ( UGent 1991 ) en licentiaat haven‐ en maritieme wetenschappen (UGent 1992 ). Hij behaalde eveneens het Postgraduate Diploma in Marine Insurance ( WMU London 2006 ) en de Grotius specialisatieopleiding vervoerrecht in 2014. Hij doceert ‘transportverzekeringen’ aan HoGent en is een veelgevraagde gastspreker bij o.a. UNIZO, Antwerp Management School, Brokers Training, OTM, BCCL. Hij werkte van 1994 tot 2015 bij DE EUROPESE en werd in 2016 secretaris‐generaal bij de firma JEAN VERHEYEN ( AXA ). Momenteel is hij lid van de afdeling VOWL en voorzitter van de afdeling Legal & Compliance binnen ABAM BVT.

Inschrijven

Tijdstip: 25/09/2018, 2/10/2018 en 19/10/2018 vanaf 17u30 tot 20u30.

Plaats: Bluepoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen (Berchem) www.bluepoint.be

Taal: Nederlands

Deelnameprijs:

 • Voor effectieve en toegetreden leden van ABAM BVT: EUR 255,-
 • Voor niet-leden: EUR 285,-
 • vanaf 3 inschrijvingen per maatschappij of kantoor geldt een vermindering van 10%
 • Voor studenten: EUR 75,-
 • De prijs bevat tevens de documentatie, net zozeer als onthaal met broodjes en drank.
 • Inschrijven tot uiterlijk een week voor aanvang module. Het aantal plaatsen is beperkt.
 • De deelnemers ontvangen na registratie een factuur. Gelieve met betaling te wachten tot na ontvangst van de factuur.
 • De deelnameprijs is vrijgesteld van BTW.

Annuleren:

 • Telefonische annuleringen moeten per e-mail of per brief bevestigd worden door de ingeschrevene.
 • Zij die inschrijven per module, kunnen annuleren tot één week voor aanvang van de module.
 • Bij tijdige annulering voor de module worden er EUR 20,- vaste inschrijvings- en dossierkosten aangerekend.

Examen: 30/04/2019

Aantal punten: 60/460